Asystenckie myśli nieuczesane

Drogie Koleżanki!
Wiem, że jesteście bardzo zajęte mając pieczę nad sprawami szefa, a czasami kilku szefów. Z pewnością często w rozmowach towarzyskich (i nie tylko) pada pytanie – kim jest asystent/ka. Nieco niżej przytaczam odpowiedź Adama Fidlera – asystenta, który jest członkiem IMA.

Ponadto jest także „wykaz lektur”, które mogą pomóc asystentkom osiągnąć sukcesy w tym zawodzie. Zobaczcie ilu autorów dba o to, aby asystentka dobrze pełniła swoją rolę. A u nas?

U nas niektórzy naukowcy lansują teorię, że asystentkę w ciągu kilku lat zastąpią automaty. Świadczy to o zupełnej nieznajomości tajników zawodu asystenta. Zresztą opinia działa dosyć wybiórczo: asystent europosła jest „kimś”, ale asystentka szefa firmy to taka „trochę lepsza sekretarka” (cytat z najczęstszych wypowiedzi na temat – kim jest asystentka).

Są oczywiście szefowie, którzy doceniają „skarb” jakim jest dobra sekretarka i asystentka, ale sądząc na podstawie uzyskanych na pytanie odpowiedzi, stanowią zdecydowaną mniejszość.Nie wiem dlaczego definicje zawodu sekretarki i asystentki w naszym kraju i na świecie tak diametralnie się różnią. Czy to przez brak umiejętności prezentowania walorów tego zawodu, czy stanowiska przez same zainteresowane?
Prace nad przystąpieniem do Europejskiego Stowarzyszenia Profesjonalnych Sekretarek rozpoczęliśmy w 1994 roku. W 1996 jako kraj staliśmy się pełnoprawnym członkiem tego stowarzyszenia, które wkrótce zmieniło nazwę na EUMA, a kolejne kraje dodawały nazwę kraju do tej rdzennej nazwy. Staliśmy się EUMA-Poland. Po kilkunastu latach koleżanki z EUMA stwierdziły, że sekretarki są na wszystkich kontynentach i należy integrować się globalnie. Po blisko 2-letniej kampanii przekształciły EUMA w IMA, które zrzesza członkinie i członków ze wszystkich kontynentów. Po przebrnięciu przez procedury rejestracyjne w KRS – zostajemy jako EUMA-Poland.

Byłam inicjatorką utworzenia stowarzyszenia w Polsce, wbrew obiegowym opiniom, że „nie warto”. Poświęciłam temu prawie ćwierć wieku, były sukcesy mniejsze i większe (konferencje międzynarodowe, zorganizowanie studiów licencjackich dla sekretarek, spotkania z koleżankami z całej Europy, organizowanie konkursów, współpraca z Finlandią w zakresie programu Leonardo II oraz „Mobility Project” i wiele innych działań). Ja nawet zrobiłam doktorat po to, aby nikt nie mógł powiedzieć, że byle kto zajmuje się sprawami sekretarek. Niestety, brak mi już siły do zmagań z krzywdzącymi opiniami o zawodzie. Jednakże byłoby szkoda zaprzepaścić tyle sukcesów. Apeluję więc, abyście zjednoczyły wysiłki w propagowaniu rangi i wagi zawodu.

Dr Halina Füchsel
 

The Executive Assistant: What I am
THE EXECUTIVE ASSISTANT WHAT I AM … “I’m a neutral, and independent advisor to my Executive, who enables the day-to-day management routines that enhance the effectiveness of my boss, and the organization as a whole. I operate as a business manager in my own right – and I am an integral part of the management team. Moreover, I strive to demonstrate leadership qualities and align my behaviors to this goal accordingly. I am not a business partner as I sit in the core of the business; and I am not an optional extra – my role is mandatory to the success of my Executive. I work in the space of management, allowing my boss to focus on the bigger aspects of leadership.” © Adam Fidler, 2016 www.executiveassistant.org Twitter: @adamDfidler
Jestem neutralnym i niezależnym doradcą, który umożliwia dzień po dniu procesy zarządzania, aby wzmocnić efektywność swego szefa i organizacji jako całości. Działam jako business manager we własnym interesie i jestem integralną częścią zespołu zarządzającego. Poza tym staram się pokazać jakość przywództwa i zachowań stosownie do celu. Nie jestem partnerem biznesowym, ponieważ znajduję się w sercu biznesu i nie jestem dodatkową osobą. Moją rolą jest obowiązek prowadzenia do sukcesu szefa. Pracuję w obszarze zarządzania pozwalając szefowi skupić się na większych aspektach przywództwa

https://www.slideshare.net/criterionconerences/70-quick-tips-for-executive-assistants
70 quick tips for Executive Assistants John Burgher

https://www.slideshare.net/RJWilkins/rmcgexceptionalexecutiveassistant
Exceptional Executive Assistant Ron Wilkins

https://www.slideshare.net/annamarielopinto/annamarie-lopinto-executive-assistant
Annamarie Lopinto - Executive Assistant Annamarie Lopinto

https://www.slideshare.net/theheadhunter/pdf-executive-goal-setting-original1
Goals objectives example BCRP