European Management Assistants jest międzynarodową siecią osób profesjonalnie zajmujących się wspomaganiem kadry zarządzającej, czyli przede wszystkim sekretarek i asystentek, a także innych osób, którym zależy na własnym rozwoju oraz przyszłości ich zawodu. European Management Assistants, które zostało założone w 1974, dziś reprezentowane jest w 25 krajach Europy. Pełne członkostwo posiadają grupy w następujących krajach: Austria, Belgia, Cypr, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Polska, Rosja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy oraz indywidualni członkowie w Bułgarii, na Litwie i w Irlandii. Do 1998 roku Stowarzyszenie działało pod nazwą European Association of Professional Secretaries (EAPS). Z okazji 25-lecia działalności, oraz w związku ze zmianą realiów zawodu, w 1999 roku Stowarzyszenie przyjęło nazwę European Management Assistants.
Co czyni European Management Assistants unikalnym w skali europejskiej? Jest jedynym Stowarzyszeniem oferującym swoim członkom dostęp do profesjonalnej sieci obejmującej takie dziedziny jak kultura biznesu, język i style życia, będąc jednocześnie organizacją, w której wszyscy członkowie mają równe prawa i są przyjaciółmi. Cztery razy w roku wydawane jest pismo Stowarzyszenia, Pro-Active, a poszczególne grupy narodowe publikują własne pisma, pod nazwą Impetus.
Stowarzyszenie jest organizacją, która nie ma żadnych politycznych celów i nie angażuje się w jakiekolwiek działania polityczne czy związkowe.
Założycielem Stowarzyszenia w 1974 roku była Sonia Vanular z Francji (zakładając Stowarzyszenie miała 50 lat). Patronami Stowarzyszenia są:
- Jej Ekscelencja Vigdis Finnbogadottir - była Prezydent Islandii
- Księżniczka Krystyna Szwedzka - Pani Magnuson
- Przewodniczący Paryskiej Izby Handlu i Przemysłu, Paryż, Francja
- DIHT - Stowarzyszenie Niemieckich Izb Przemysłu i Handlu
Cele Stowarzyszenia
Być znaczącym głosem w Europie w zawodzie asystentki kadry zarządzającej:
• poprzez tworzenie sieci wysoko wykwalifikowanych asystentek kadry zarządzającej, które mogą służyć radą w rozwoju zawodowym;
• poprzez tworzenie forum dla asystentek kadry zarządzającej, pracodawców i szkoleniowców, dla upowszechniania poglądu, że dla rozwoju każdego z członków stowarzyszenia niezbędne są szkolenia, zdobywanie doświadczenia i stwarzanie możliwości awansu;
• poprzez tworzenie wizerunku asystentki kadry zarządzającej, jako ważnego elementu zespołu zarządzającego.
Stowarzyszenie ma na celu również tworzenie możliwości dla upowszechniania międzynarodowych kontaktów w Europie poprzez wymianę pomysłów i doświadczeń praktycznych, oraz poprzez organizowanie międzynarodowych spotkań o charakterze zawodowym i kulturalnym. Dla realizacji tych celów Stowarzyszenie będzie popierać tworzenie grup European Management Assistants we wszystkich krajach Europy.
Stowarzyszenie w Polsce
W Polsce Stowarzyszenie zostało najpierw zarejestrowane pod nazwą Europejskie Stowarzyszenie Profesjonalnych Sekretarek, czyli EAPS - Polska. Rejestracji dokonano w 1994 roku, ale prace nad jego utworzeniem rozpoczęto już w 1993 roku. W grupie inicjatywnej znajdowało się Państwowe Studium Stenotypii i Języków Obcych (dyrekcja, niektórzy nauczyciele oraz grono sekretarek - absolwentek Studium), a także aktywna grupa sekretarek z ówczesnego Ministerstwa Przekształceń Własnościowych. Jako odrębna grupa narodowa, EAPS - Polska przyjęta zostało do grona European Association of Professional Secretaries w 1997 roku podczas dorocznego Walnego Zgromadzenia w Monachium. Grupą rekomendującą polską grupę był EAPS - Sweden. W roku 1999 nazwa EAPS - Polska została zmieniona na EUMA - Poland (European Management Assistants-Poland), stosownie do ogólnych zmian dokonywanych w całym Stowarzyszeniu z okazji 25-lecia jego istnienia.
Stowarzyszenie w Europie. Link do prezentujemy tutaj
Więcej na temat European Management Assistants znajdziesz na stronie www.euma.org
 
Z okazji naszego jubileuszu nasza członkini Grażyna Stelmaszczyk przygotowała prezentację ukazującą działanie i dokonania EUMA-Poland w ciągu 15 lat istnienia Stowarzyszenia, którą można obejrzeć na naszej stronie internetowej. Link do prezentacji prezentujemy tutaj.