Zarząd wyłoniony na Walnym Zebraniu Członków dnia 15 grudnia 2012 r. w składzie:

Zarząd EUMA-POLAND

Halina Fuchsel - doradca Zarządu
e-mail: halina.fuchsel@euma.org.pl
tel: +48 606 932 931

 

Beata Krysińska - Przewodnicząca
e-mail: beata.krysinska@euma.org.pl
tel: +48 604 204 007

Małgorzata Kopczyńska - Wiceprzewodnicząca
e-mail: malgorzata.kopczynska@euma.org.pl
tel: +48 666 880 705


Ewa Pawłowska - Fijka - rzecznik prasowy
e-mail:ewa.pawlowska.fijka@euma.org.pl
tel. +48 662 118 171


Elżbieta Woźniakowska - Skarbnik
e-mail: elzbieta.wozniakowska@euma.org.pl
tel: +48 504 98 87 59