Ogólnopolski Dzień Sekretarki i Asystentki

Ogólnopolski Dzień Sekretarki i Asystentki obchodziliśmy w tym roku znowu hucznie..

W dniu 23 stycznia 2009 odbyła się w Warszawie w Centrum Partnerstwa Społecznego DIALOG przy ul. Limanowskiego 23, uroczystość z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sekretarki i Asystentki.

W uroczystości wzięli udział:

- przedstawiciele sponsorów i sympatyków Stowarzyszenia -

- Barbara Dziedzic,

- Elżbieta Golińska,

- Anna Gotowiec - Infor SA,

- Iwona Piwińska-Jagielska - Trodat,

- Renata i Kuba Jerzowscy - High5,

- Robert Mariański - dyrektor Makroregionu ds. Rozwoju Banku Dominet SA,

- ubiegłoroczna laureatka - Katarzyna Madzelan.

- przedstawicielki - laureatki i uczestniczek Konkursu Asystentka Roku 2008,

- Zarząd i członkinie EUMA-Poland.

Głównym punktem programu było wręczenie „Złotego Spinacza" i nagród laureatce oraz nagród pocieszenia przybyłym uczestniczkom. Niestety, laureatka konkursu - Marta Obrębska pracuje za granicą i nie mogła odebrać nagród osobiście, zastąpiła ją koleżanka - Dominika Dziubińska.

Sabinę Jagodzińską zastąpiła jej koleżanka - Anna Szlagowska. Pozwoliłyśmy na zastępstwa, bo jak Państwo wiecie w wielu innych prestiżowych konkursach jest taka opcja stosowana.

Osobiście wzięły udział w uroczystości uczestniczki: Anna Piwowarczyk i Aleksandra Wójcik.

Pozostałe uczestniczki odbiorą certyfikaty i nagrody w indywidualnie ustalonych terminach. Jednej osobie, która zmieniła miejsce zamieszkania - certyfikat i nagroda zostaną wysłane pocztą.

Po wręczeniu nagród i okolicznościowych przemówieniach zebrani obejrzeli film edukacyjny:

„Jak zrobić dobre wrażenie na otoczeniu". Film przyjęto z zainteresowaniem, jednakże wiele osób stwierdziło, że (jak zwykle) film znacznie odstaje od rzeczywistości w każdym zakładzie pracy.

Po filmie Pan Rober Mariański wzniósł toast za przyszłość zawodu sekretarki/asystentki wyrażając nadzieję, że ten zawód będzie nadal się rozwijał i zyska jeszcze wyższą rangę (szczególnie w oczach tych szefów, którzy widzą go przede wszystkim jako zawód odtwórczy). W podobnym tonie wypowiadali się pozostali goście: Anna Gotowiec, Barbara Dziedzic, Elżbieta Golińska, Państwo Jerzowscy oraz inne osoby.

Toastem rozpoczęto kolację podczas której zebrani w niewielkich grupkach omawiali bieżące tematy.

Podkreślano miłą, rodzinną atmosferę, jaka panowała podczas spotkania.